Vårt team av föreläsare och skribenter inom rehabilitering, skador och skadeförebyggande träning:

Daniel Andreasson, kiropraktor och personlig tränare specialiserad på idrottsmedicin och träningsskador. Utbildare och föredragshållare inom bl.a. axelrehabilitering och evidensbaserad styrketräning.

Kenneth Färnqvist, fysioterapeut och forskare. Arbetar med hälsofrämjande åtgärder för personal inom äldreomsorg och förskola. Bedriver forskning vid Monash University med inriktning mot senrelaterade besvär.

Erwin Linden, fysioterapeut med pågående Mastersutbildning inom ortopedisk manuell terapi samt specialistutbildning inom smärta och smärtrehabilitering.

Adrian Valkeaoja, sjukgymnast och personlig tränare inriktad mot långvarig smärta och idrottsmedicin. Studerar till läkare. Föreläser och bloggar om smärta.